Władze Fundacji Czernysz w Potrzebie

Działalnością Fundacji kieruje Rada Nadzorcza i Zarząd.
RADA FUNDACJI

Przewodniczący
Magdalena Janicka

Członek Rady
Adam Walor

ZARZĄD

Prezes
Marianna Jeffrey

Wiceprezes
Dominika Cymbik

Członkowie Zarządu

Izabela Szustak
Grzegorz Kasprzak

Przyjaciele Fundacji

Nasi Przyjaciele, dzielnie nam pomagający!.

Domy Tymczasowe

Dom Tymczasowy to miejsce, w którym przebywa podopieczny naszej Fundacji

Szczęśliwe zakończenia

Na tej stronie można przeczytać historie naszych podopiecznych.