Wolontariat

Fundacja Czernysz w Potrzebie działa dzięki pasji i aktywności miłośników zwierząt. Każdy z nas podjął decyzję o zaangażowaniu w działania Fundacji, aby pomóc potrzebującym psom.
Nasze działania nie są ograniczone terytorialnie – pomagamy psom bez względu na ich lokalizację. Działamy w oparciu o „mapę pomocy”, która zawiera między innymi dane osób, gotowych nas wesprzeć, w różnych częściach kraju.
Korzystamy z pomocy Wolontariuszy pierwszego kontaktu w bieżącej pracy Fundacji. Liczymy na Was, gdy trzeba odwiedzić psa, zweryfikować jego stan, przetransportować, odebrać badania, pomóc w socjalizacji, wyszukać dom tymczasowy, umieścić ogłoszenie adopcyjne w sieci…
Aby zadeklarować gotowość pomocy, wystarczy wysłać email pod adres [email protected] wskazując zakres czynności, w jakich potencjalny Wolontariusz jest gotowy wesprzeć pracę Fundacji. Rozumiejąc, że możliwości każdego z nas są różne - cieszymy się z każdego rodzaju pomocy, jaki możecie zaoferować Fundacji.
+48 509 013 760
+48 508 354 116
[email protected]

Przyjaciele Fundacji

Nasi Przyjaciele, dzielnie nam pomagający!.

Domy Tymczasowe

Dom Tymczasowy to miejsce, w którym przebywa podopieczny naszej Fundacji

Szczęśliwe zakończenia

Na tej stronie można przeczytać historie naszych podopiecznych.